Zeynep Casalini kızıyla birlikte

Res­to­ran iş­let­me­ci­si Tah­sin Berk ile 4 yıl ön­ce ev­le­nen 44 ya­şın­da­ki şar­kı­cı Zey­nep Ca­sa­li­ni, boş za­man­la­rı­nı kü­çük kı­zı Daf­ne ile ge­çi­ri­yor.

Yaz ay­la­rın­da Bod­rum Aya­na Ba­r’­da sah­ne­ye çı­kan Ca­sa­li­ni, sah­ne dı­şın­da kalan tüm za­ma­nı­nı ailesine ayır­dı­ğı­nı söy­le­di. Ca­sa­li­ni, “Daf­ne çok uy­sal, sa­kin ve ne­şe­li bir ço­cuk. Bü­yü­dük­çe ba­na ben­ze­di­ği­ni söy­lü­yor­lar, ga­li­ba öy­le. Tah­sin ve Daf­ne ile çok mut­lu­yu­m” de­di.

Bir önceki yazımız olan Seda Üren'in hamile fotoğrafı başlıklı makalemizde Ercüment Nefesoğlu, Nişantaşı ve Seda Üren hamile hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

1 Response

  1. January 5, 2015

    […] Zeynep Casalini kızıyla birlikte […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *