Yosun Güreli Ozan Güven sonrası gezmelerde

Ozan Gü­ve­n’­den ay­rıl­dık­tan son­ra uzun sü­re or­ta­lar­da gö­rün­me­yen ce­mi­yet ha­ya­tı­nın ta­nın­mış isim­le­rin­den Yo­sun Gü­re­li, ön­ce­ki gün Be­be­k’­te ob­jek­tif­le­re yan­sı­dı.

Gü­re­li, es­ki sev­gi­li­siy­le il­gi­li so­ru­lan so­ru­la­rı duymadı.

Bir önceki yazımız olan Berrak Tüzünataç'ın dondurma keyfi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *