Süreyya Yalçın’ın tatil kostümü

Sos­ye­tik gü­zel Sü­rey­ya Yal­çın, bay­ram ta­ti­li için Bod­ru­m’­da. Ön­ce­ki gün sa­hi­le inen Süreyya Yal­çın, yi­ne çok ko­nu­şu­la­cak bir kos­tüm giy­miş­ti.

Ma­yo­su­nun al­tı­na par­mak ara­sı ter­lik ye­ri­ne kır­mı­zı yağ­mur bot­la­rı çe­ken ve dev ke­di göz­lük­le­riy­le et­ra­fa gü­lü­cük­ler saçan Yal­çın’ın, keyfi yerindeydi. De­ni­ze gir­me­yen, ka­pat­tı­ğı lo­ca­da gün bo­yu ar­ka­daş­larıy­la soh­bet eden genç ka­dı­nın süs­lü tır­nak­la­rı da dik­kat çek­ti.

Bir önceki yazımız olan Ozan Çobanoğlu sevgilisiyle Yalıkavak'ta başlıklı makalemizde bodrum, Ezgi Serter ve Ozan Çobanoğlu hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *