Sıcak havalar hangi hastalıkları tehdit eder?

Yaş­lı­lar, kro­nik has­ta­lık­la­rı olan­lar, ço­cuk­lar ve gün bo­yu gü­ne­şin al­tın­da ça­lı­şan­lar…Acı­ba­dem Bey­lik­dü­zü TıpMer­kezi İç Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Mu­rat Özı­şık, yaz ay­la­rı­nınte­tik­ledi­ği has­ta­lık­la­rı vealın­ma­sı ge­reken önem­le­rian­lat­tı.

KALP KRİ­Zİ RİS­Kİ AR­TI­YOR: Sı­cak­lığın ar­tmasıyla kalp atışı yükseliyor. Bol sı­vı tü­ket­mek, be­de­ni­ zor­la­ya­cak yü­rü­yüşlerden, aşı­rı ye­mekten ve al­kolden ka­çın­mak ge­re­k.

İD­RAR REN­Gİ KON­TRO­LÜ: Sı­vı kay­bıy­la birlikte id­rar mik­ta­rı aza­lı­yor. Bol su içmeli ve id­rar ren­gi­ni kon­trol et­meli…

CİLT KAN­SE­Rİ­NE DİK­KAT: Yük­sek doz­da ul­tra­vi­yo­le ışın­la­rı­na ma­ruz kal­mak ba­zı cilt kan­ser­le­ri­ne ne­den olu­r. Gü­neşten ka­çın­mak ge­re­ki­yor.

Dİ­YA­BE­Tİ TE­TİK­Lİ­YOR: Sı­ca­ğın te­tik­le­di­ği has­ta­lık­lar-dan bi­ri de di­ya­bet. Di­ya­be­tikle­rin bes­len­me­le­ri­ne dik­kat et­me­le­ri ve aşı­rı efor yap­mak­tan ka­çın­ma­la­rı ge­re­ki­yor.

MİG­REN ATAK­LA­RI­: Sıcaklıklar mig­ren atak­la­rı­nı te­tik­li­yor. Bol sı­vı tü­ke­ti­meli ve gü­neş göz­lü­ğü kul­la­nmalı.

Bir önceki yazımız olan Cildimi kışa nasıl hazırlarım? başlıklı makalemizde Cildimi kışa nasıl hazırlarım, cilt bakımı ve kış cilt bakımı hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *