Serdar Ortaç Bebek’te stres atıyor

MS teş­hi­si ko­nan Ser­dar Or­taç, Be­bek sa­hi­lin­de gö­rün­tü­len­di.

Eşi Chlo­e Lo­ugh­nan ile yü­rü­yüş ya­pan Or­taç, sağ­lık du­ru­muy­la il­gi­li “E­li­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz. Pes et­mek be­nim do­ğam­da yok. Eşim ve se­ven­le­rim ya­nım­da ol­duk­ça mü­ca­de­le­me de­vam ede­ce­ği­m” de­di. Sa­hil hat­tın­da yak­la­şık 1 ki­lo­met­re­lik me­sa­fe­de üç tur atan Or­taç, az­miy­le tak­dir top­la­dı.

Bir önceki yazımız olan Özge Özpirinçci Karışık Kaset filmini anlattı başlıklı makalemizde Karışık Kaset, Karışık Kaset nasıl bir film ve özge özpirinççi hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *