Se­ma Kı­zıl erkek arkadaşıyla Reina’da

İşa­da­mı Le­vent Kı­zı­l’­a aç­tı­ğı 10 mil­yon do­lar­lık bo­şan­ma da­va­sıy­la ge­çen yı­la dam­ga­sı­nı vu­ran Se­ma Kı­zıl; bi­ri er­kek, iki ar­ka­da­şıy­la Re­ina’­da gö­rün­tü­len­di.

Çı­kış­ta ga­ze­te­ci­le­ri gö­rün­ce kah­ka­ha­yı ba­san Sema Kı­zıl ve ar­ka­daş­la­rı ra­hat ta­vır­la­rıy­la dik­kat çek­ti.

Da­ha son­ra me­ka­na Kı­zı­l’­ın kı­zı Ser­ra, er­kek ar­ka­da­şıy­la gel­di. Kı­zıl, an­ne­si gi­bi ra­hat dav­ra­nır­ken, er­kek ar­ka­da­şı ka­me­ra­lar­dan mem­nun de­ğil­di.

Bir önceki yazımız olan Yonca Evcimik'in son albümü 15. başlıklı makalemizde yonca evcimik, yonca evcimik 15. albüm ve yonca evcimik 2014 albüm hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *