Pink Martini Harbiye Açıkhava’daydı

Dünya müziğinin en renkli topluluklarından Pink Martini, Harbiye Açıkhava’da İstanbullu hayranlarıyla buluştu.

Pink Mar­ti­ni, yep­ye­ni al­büm­le­ri ‘D­re­am a Litt­le Dre­am’i ya­yın­lan­dık­tan son­ra çık­tık­la­rı ‘Get Happ­y’­nin Av­ru­pa tur­ne­si kap­sa­mın­da ön­ce­ki ak­şam Har­bi­ye Açık­ha­va Ti­yat­ro­su­’n­day­dı. ‘Sy­mpat­hi­qu­e’, ‘Hang on Litt­le To­ma­to­’, ‘Hey Eu­ge­ne!’, ‘Joy to the Worl­d’, ‘1969’ ve ‘A Ret­ros­pec­ti­ve­’ gi­bi al­büm­le­ri ile de Tür­ki­ye­’de bü­yük bir hay­ran kit­le­si­ne sa­hip grup, se­ven­le­ri­ne unu­tul­maz bir ge­ce ya­şat­tı. Bi­let­le­rin ay­lar ön­ce­sin­den tü­ken­di­ği kon­se­re ün­lü akı­nı da ya­şan­dı. İş­te ge­ce­den de­tay­lar:

AL­ÇAK­GÖ­NÜL­LÜ SA­NAT

Pi­ya­nist Tho­mas M. Lau­der­da­le, kon­se­re din­le­yi­ci­le­ri Türk­çe se­lam­la­ya­rak baş­la­dı.

Sah­ne­den hiç in­me­den şar­kı­la­rı­nı söy­le­yen Türk sa­nat­çı­la­rın ak­si­ne Lar­ge, din­le­yi­ci­le­rin ara­sı­na ka­rış­tı. Her­ke­si dans et­me­ye da­vet eden şar­kı­cı, son dö­ne­min mo­da akı­mı sel­fi­e yap­ma­yı da ih­mal et­me­di.

Bir önceki yazımız olan Pınar Altuğ Bodrum'da böyle güneşlendi başlıklı makalemizde H2O, kurtlar vadisi pusu atv ve Pınar Altuğ hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *