Özge Uzun’dan samimi röportaj

Ekranların başarılı sunucusu Özge Uzun: “Yaşadıklarım için Allah’a sığınıyorum. Annelik bana gerçek hüznü ve mutluluğu öğretti…”

‘Özge ile Yeni Hayat’ programının sunucusu Özge Uzun; işine aşık, çalışmadan duramayan bir kadın… Annelik serüveniyle zorlu bir yolculuğa giren güzel sunucu, mesleki kariyerini ve özel hayatını Mag dergisine anlattı.

Özge Uzun kimdir? İnsanın kendini anlatması çok zor ama şunları söyleyebilirim ki; 34 yaşında, kadın, anne, çalışan… Ve tabii sevgili…

Ekranlarda yer almaya nasıl karar verdiniz?Benim dışımda gelişti biraz. NTV’de seslendirme yapmaya başladım ve bambaşka bir dünya ile tanıştım. Değiştim, geliştim… Ben hikayemi biraz çirkin ördek yavrusundan, kuğuya dönüşme gibi görüyorum. O dönem bir fırsat doğdu, ben değerlendirdim.

‘Özge ile Yeni Hayat’ın başarısının sırrı nedir?Bizim en büyük sırrımız; pozitif olmak ve izleyicimize hep olumlu önermeler vermek. Hayat elbette toz pembe değil ama madalyonun bir de arka yüzü var. İşte biz onu göstermeye çalışıyoruz

İş hayatını ve çocuklarınızın bakımını bir arada yürütmek zor olmuyor mu?Kolay değil. Doğru organize olur, size destek veren kişiler de yanınızda olursa; bir nebze daha rahat ama…
n Özel gelişim gösteren bir çocuğun annesi olmak nasıl bir duygu?
Anne annedir… Bir farkı yok. Kuma çizilen ince bir çizgi dışında… O çizginin anlamı Siva doğunca netleşti. Her annenin hayatı zor. Farklı gelişim gösteren bir annenin hayatı çok daha zor.

Oğlunuz Dağhan’a bakma gücünüz ve kızınız Siva’yı dünyaya getirme cesaretiniz hayranlık uyandırıcı. Bu gücü nereden alıyorsunuz?
Allah’a sığınıyorum. Bazen de oluruna bırakıyorum. Bir şey beliriyor önümde ve peşinden gidiyorum. Her şeyi deniyorum. Bunlar da ayakta tutuyor beni ama en önemlisi işim… Beni motive eden ve temizleyen işimdir.
n Annelik size ne öğretti?
Beklemeyi… Gerçek hüznü, gerçek mutluluğu… Annelik bana gerçek hüznü ve mutluluğu
öğretti.

AKLI KIT BiR KADINIM!

Dı­şa­rı­dan ba­kın­ca ce­sur ve ener­jik bir ka­dın­sı­nız. Pe­ki, siz ken­di­ni­zi na­sıl ta­nım­lar­sı­nız?
Bi­raz ak­lı kıt, de­li… Ha­fif çat­lak ol­ma­sam; ce­sur ve ener­jik de ola­maz­dım.

Ge­le­cek­te ken­di­ni­zi ne­re­de gör­mek is­ti­yor­su­nuz?Ka­nal yö­ne­tim­le­ri be­nim­le ça­lış­ma­ya, iz­le­yi­ci be­ni sey­ret­me­ye de­vam et­mek is­ter­se ek­ran­da, yi­ne an­la­tır­ken gör­mek is­ti­yo­rum ken­di­mi… TV8 ve bu prog­ram­la bam­baş­ka bir ka­pı da­ha açıl­dı önü­me. Ve ben bu ka­pı­dan ge­çip o yol­da iler­le­mek is­ti­yo­rum. Ken­di­me ve po­tan­si­ye­li­me gü­ve­ni­yo­rum. Uzak ge­le­cek­te, bel­ki bir sa­hil ka­sa­ba­sın­da bir taş ev­de ya­ da mem­le­ke­tim An­ka­ra­’da Me­bus Ev­le­ri­’n­de pen­ce­rem­den hu­zur­la ba­kar­ken…

Röportajın tamamı Mag dergisinde.

Bir önceki yazımız olan Yavuz Bingöl Öykü Gürman ve Serkan Çağrı birarada başlıklı makalemizde Öykü Gürman, Serkan Çağrı ve Yavuz Bingöl hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *