Özge Ulusoy Different’i Çeşme’de tanıttı

Özge Ulusoy, Codentry markası için tasarladığı ‘Different’ koleksiyonunun tanıtımını Çeşme’de yaptı.

Fun Beach’teki plaj voleybolu maçında ter döken milli voleybolcular, sahaya Ulusoy’un hazırladığı bikinilerle çıktı. Maçın hakemliğini yapan model, “Survivor’ı çok özlemişim ama hakemlik daha eğlenceliymiş” dedi.

SURVIVOR’I ÖZLEMiŞ

Özge Ulusoy, mayo koleksiyonunu tanıttığı Ege sahillerinde Survivor günlerine geri döndü

Co­dentry ‘Dif­fe­ren­t’ ko­lek­si­yo­nu­nun ta­nı­tı­mı için Çeş­me­’ye gi­den ün­lü man­ken Öz­ge Ulu­soy, ön­ce vo­ley­bol ma­çı­nın ha­kem­li­ği­ni yap­tı; son­ra jets­ki­’de­ki hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­di. Fun Be­ach Clu­b’­te ger­çek­le­şen plaj vo­ley­bol ma­çın­da yer alan mil­li vo­ley­bol­cu­lar sa­ha­ya Ulu­-so­y’­un ha­zır­la­dı­ğı bi­ki­ni­ler­le çık­tı. Ulu­soy, ma­çın ar­dın­dan ta­kım­la­ra ko­lek­si­yo-nun­dan he­di­ye­ler ver­di. Ya­rış­ma ile Sur­vi-­vor’da­ki es­ki gün­le­ri­ne dön­dü­ğü­nü söy­le­yen Ulu­soy “Ya­rış­ma­la­rı öz­le­mi­şim ama ha­kem­lik da­ha eğ­len­ce­liy­miş. Ka­za­nan-kay­be­den far­k et­me­den he­pi­miz kum­sal­la­rın ta­dı­nı çı­kar­dı­k” de­di.

Bir önceki yazımız olan Neslihan Atagül hastanelik oldu başlıklı makalemizde Fatih Harbiye, Kadir Doğulu ve Kadir Doğulu'nun sevgilisi hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *