Merkez proaktif davrandı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’ye net sermaye girişlerindeki yavaşlamanın ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini, ancak ekonominin temel göstergelerinin güçlü olması nedeniyle bir krizi tetiklemeyeceğini açıkladı.

Kısa vadede yüksek cari açık, yüksek enflasyon ve zayıf global likidite kombinasyonunun Türkiye’nin manevra alanını sınırladığına dikkat çeken Fitch, Türkiye’nin büyüme beklentilerini daha düşük ve kolay fonlanabilir cari işlemler açığı paralelinde revize etmek zorunda kalabileceğini belirtti.
Yapılan açıklamada ayrıca, büyüme riskine rağmen Türkiye’nin güçlü kamu maliyesinin ülkeyi ödemeler dengesi krizinden koruyacağı da ifade edilerek, “Türkiye’nin kamu borcu, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 38 ile makul düzeyinde, bütçe açığı düşük ve ortalama borçlanma vadeleri başarılı şekilde uzatıldı. Buna ek olarak, güçlü bankacılık sistemi, makul seviyedeki hane halkı borçluluğu ve şoklara uyum sağlamaya alışkın dinamik özel sektörü ek dayanıklılık sağlıyor” denildi.

Merkez proaktif davrandı
Fitch Ratings bu açıklamanın ardından dün İstanbul’da ‘Kredi Görünümü 2013’ adlı bir konferans düzenledi. Burada konuşan
Fitch’in Kıdemli Direktörü Paul Rawkins, “Türkiye belki mükemmel fırtınanın dibinde değil ama oldukça yaklaşıyor. Türkiye, Fed’den (ABD Merkez Bankası) orantısız şekilde etkilendi. Sağlam bir bankacılık sisteminin olması kilit unsur. Türkiye’nin büyüme öngörülerinin çok olumlu olduğunu görüyoruz” dedi. Rawkins, şunları da söyledi:
“Yüksek dış finansman riskleri, yüksek cari açık Türkiye’yi dış finansman risklerine açık hale getiriyor. Büyüme daralması iç tasarrufun düşük olmasından kaynaklanıyor. Sermaye akışında ani duruş olursa Türkiye’de resesyon görülebilir…
Şu anda Türkiye için en büyük risk ani sermaye duruşu olabilir. Cari açığı kısa vadeli borçlarla finanse etmek mümkün değil. Bankacılık sistemi stres testlerini kaldırabilir gibi görünüyor. Merkez Bankası oldukça proaktif bir tavır takındı. Esnek bir döviz kuru politikası uygulandığını görüyoruz. Döviz kuru konusunda politikada değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu sektörü dışsal olaylardan bir nebze korunmuş gibi duruyor.”

Radarda seçimler var 

Paul Rawkins, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin risklerin kredi not görünümü olan durağanın işaret ettiği kapsamda, aşağı ve yukarı yönde dengede olduğunu da söyledi. Rawkins, kredi notunu negatif etkileyebilecek etkenleri “Ödemeler dengesi krizi, dış borç oranlarında sert artışlar ve ekonomiyi olumsuz etkileyecek büyük bir politik şok” olarak sıraladı. Rawkins, Türkiye’deki siyasi riski daha yakından takip ettiklerini ve gelecek iki yılda yapılacak üç seçimin yabancı yatırımlara olacak etkisinin kredi notu açısından önemli olacağını belirterek, “Seçimler yabancı yatırımları etkileyecek düzeyde değişikliğe neden olursa o zaman kredi notu açısından bir anlam ifade edebilir. Politik risk daha önce olduğundan daha fazla radarımızda” dedi.

Cari açığa vurgu
Cari işlemler açığının kalıcı ve ciddi şekilde düşmesinin ya da kalıcı olarak daha iyi finanse edilir hale gelmesinin kredi notu üzerinde pozitif etken olacağını ifade eden Rawkins, pozitif etkenleri “düşük ve stabil enflasyon oranı, iş ortamında iyileşme ve daha fazla doğrudan yatırım çekilmesi” olarak sıraladı.
Rawkins, Türkiye’nin BBB- ülke notunun yakın zamanda değiştirilmesi için bir baskı görülmediğini söyledi. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan BBB- olarak, not görünümünü ise durağan olarak açıklamıştı.

Bir önceki yazımız olan Erdoğan'ın Yılmaz Güney yorumuna dikkat çekti başlıklı makalemizde başbakan erdoğan, Çirkin kral ve Fatoş Güney hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *