Liselere mescit geliyor!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 11 yönetmeliği birleştirerek güncellediği yeni ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 86. maddesinin 6. fıkrasında, Anadolu imam hatip ve imam hatip lisesi meslek öğretmenleri için ilginç bir görev tanımı yapıldı. Söz konusu maddede, “Anadolu imam hatip ve imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek, mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çalışmalar yapar, dini konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılır” ifadeleri yer aldı.

Hizmet odaları
Yönetmeliğin “okullarda hizmet odalarını” düzenleyen 99. maddesinde ise talep olması halinde okullarda ibadet ihtiyacının karşılanması için uygun mekan ayrılabileceği hükme bağlandı. Bundan böyle talep gelirse liselerde mescit açılabilecek.s Din Öğretimi Genel Müdürü İrfan Aycan, imam hatip liselerindeki meslek öğretmenlerinin her zaman halkı bilgilendirme ve yönlendirme yetkisinin bulunduğunu ifade ederek, “İmam hatip öğrencilerimiz okudukları süre içerisinde tatbikatlara götürülür. Mesela öğretmen, bir cuma günü öğrencileri camiye götürerek, orada tatbikat yaptırır. Bir öğrenci müezzinlik yapar, biri hutbe okur, biri namaz kıldırır… Bu çocukların mesleki açıdan gelişmesi için gerekli bir yöntemdir. O madde bu tatbikatları anlatıyor” diye konuştu.

‘Bu iki başlı eğitim olur’

Eğitim-İş Başkanı Veli Demir, yönetmelik maddesi ile MEB’in adeta Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlandığını savunarak, “İmam hatip liselerindeki meslek dersi öğretmenlerine AKP’nin deyimiyle ‘mele’ yetkisi verilmektedir. Madde kapsamına dahil olan öğretmenler, devlet adına cemaat ve tarikat çalışması yapacaklar, kamu kaynaklarıyla tarikatlara işgücü olarak hizmet edeceklerdir.
Başka hiçbir branş öğretmenine verilmeyen bu görev ve sorumluğun daha doğrusu yetkinin sadece imam hatip liselerindeki meslek dersi öğretmenlerine verilmesi ‘Öğretim Birliği’nin tamamen ortadan kaldırılarak Osmanlı’nın çöküş nedenlerinden biri olan iki başlı eğitim sisteminin başladığının göstergesidir. Ülkemiz siyasetinde son düzlüğünü koşan AKP, giderayak kör hedeflerini gerçekleştirme cüretini artırmaktadır. Atatürk ilke ve devrimlerini, cumhuriyetin değer ve kazanımlarını, öğretim birliğini var oluş gerekçesi sayan Eğitim-İş utanç verici bu çağdışı yönetmeliğe karşı gereken her türlü meşru mücadelesini sürdürecektir” dedi.

 

Bir önceki yazımız olan Ozan Bulduk uygun ilik bekliyor başlıklı makalemizde cerrahpaşa tıp fakültesi, ilik nakli ve istanbul üniversitesi hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *