Kurban nasıl kesilir? Kurban kesme usulleri

Bu Kurban Bayramı’nda yaklaşık 2.5 milyon adet küçükbaş, 800 bin büyükbaş hayvan kurban edilecek.
Bunların parasal değerinin 4 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.
Önceki bayramlarda hayvan varlığımız yetersiz olduğundan ithalat sözkonusu olurdu. Kısa sürede hayvan varlığımız hızla arttı.
Şimdilerde 25 milyon adet yerli ırk koyunumuz, 14 milyon sığırımız var. Sığırların hepsi kesimlik değil. 2.5 milyonu yerli ırk. 5.8 milyonu melez. 5.7 milyonu kültür ırkı sığır.
Kurban kesmenin, her ev için bir sünnet-i kifaye olduğuna dair delil Mihnefb, Sülym’in rivayet ettiği şu hadistir:
“Peygamber (A.S.) ile birlikte duruyorduk. Onun şöyle dediğini işittim: Ey insanlar… Her aile halkına her sene bir kurban düşer…”
Hadislere dayalı olarak oluşan ve gelişen İslam şartlarına göre kurban, mukim olan ve sadaka-i fitir nisabına (80.18 gr altına = bugünkü değeri ile 8 bin TL varlığa) malik olan her erkek ve kadın müslümana vaciptir.

Kurbanlığın seçimi önemli
Kurbanlar bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kesilir. Dördüncü günü kesilmez.
Kurban edilebilecek hayvanlar hadislere dayalı olarak örfen belirlenmiştir. Bunlar:
Koyun, keçi, sığır ve mandadan ibarettir. Bunların dişisi ve erkeği kurban edilebilir. Yalnız koyun cinsinin erkeğini yani koçları kesmek daha faziletli kabul edilmiştir. Koyun ve keçinin bir yaşını bitirmiş olmaları gerekir, iri ve gösterişli iseler yedi – sekiz aylık olanları da kesilebilir. Sığırların iki yaşını, devenin de beş yaşını bitirmesi şarttır.

Kurbanın kesimi önemli
Kurban kestiren kesecek olana vekalet verir. Kesecek olan vekaleti icabet eder.
Kurban sağ tarafından kıbleye karşı yatırılır, gözü tülbentle, ön iki ayağı ile arka sol ayağı kalın bir iple bağlanır. Arka sağ ayağı serbest bırakılır, kesen tarafından, “Bismillahi Allahü Ekber” denilerek kesilir. Bıçağın keskin olması ve hayvana eziyet verilmemesi esastır.
Hayvanın soluk ve yem borusu ile iki şah damarından oluşan dört uzvunun birden kesilmesi gerekir.
Kurban ehline kestirilmelidir. Ehli olmayana kestirildiği zaman hayvana eziyet verilmiş olur.
Kurban edilen hayvanın kanı, iç organları ortalıkta bırakılmaz. Kesimhaneler dışında yapılan kesimlerde toprak kazılarak açılan bir çukura bunlar gömülür.
Kurban eti gelenek olarak üçe bölünür, biri evde, çoluk – çocuk ev halkı için ayrılır, bir kısmı fakirlere verilir, bir kısmı komşulara ve yakın akrabaya verilir.

Bir önceki yazımız olan Ergenekon ve Balyoz küresel operasyon mu? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *