Kı­vanç Tat­lı­tuğ Kalem Adası’nda

Yak­la­şık bir ay Ame­ri­ka­’da ta­til yap­tık­tan son­ra, bay­ram­da İs­tan­bu­l’­a dö­ne­n Kı­vanç Tat­lı­tuğ, ta­ti­li­ne Ka­lem Ada­sı­’n­da de­vam edi­yor.

İz­mi­r’­in Di­ki­li il­çe­si ya­kın­la­rın­da yer alan ada­da din­le­nen oyun­cu­nun, hay­ran­la­rı ta­ra­fın­dan çe­ki­len fo­toğ­ra­fın­da sev­gi­li­si Ba­şak Di­ze­r yoktu.

Bir önceki yazımız olan Melisa Aslı Pamuk'un hayat hikayesi başlıklı makalemizde Melisa Aslı Pamuk, Melisa Aslı Pamuk fotoğrafları ve Melisa Aslı Pamuk'un hayat hikayesi hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *