Kenan İmirzalıoğlu’dan Serenay Sarıkaya’ya özel ilgi!

‘Karadayı’ ve ‘Medcezir’ dizileri ‘TV Yıldızları Ödülleri’ni toplarken, iki dizinin oyuncuları birbiriyle kaynaştı…

İn­ter­net si­te­si ‘a­yak­li-ga­ze­te.co­m’­un bu yıl be­şin­ci­si­ni dü­zen­le­di­ği ‘TV Yıl­dız­la­rı Ödül­le­ri­’ Le Me­ri­di­en’­de ya­pı­lan tö­ren­le sa­hip­le­ri­ni bul­du.

Su­nu­cu­lu­ğu­nu Es­ra Ero­l’­un üst­len­di­ği ge­ce­ye Ke­nan İmir­za­lıoğ­lu, Ber­gü­zar Ko­rel, Se­re­nay Sa­rı­ka­ya, Ça­ğa­tay Ulu­soy, Er­kan Pe­tek­ka­ya ve Uğur Yü­cel gi­bi bir­çok ün­lü isim ka­tıl­dı.

Rol al­dı­ğı ‘Ka­ra­da­yı­’ di­zi­si­nin ha­zi­ran ayın­da fi­nal ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­yen Kenan İmir­za­lı­oğ­lu, ‘Med­ce­zi­r’le ödül alan mes­lek­ta­şı Se­re­nay Sa­rı­ka­ya­’ya özel ilgi gösterdi. Sa­rı­ka­ya ise Ça­ğa­tay Ulu­so­y’­la yan ya­na gel­me­me­ye özen gös­ter­di.

Karadayı’nın ‘Hakime Feride’si Bergüzar Korel, dekoltesi ve beyaz şıklığıyla dikkat çekti.

 Bergüzar Korel’in yeni stili

Serenay Sarıkaya sevişme

Bir önceki yazımız olan Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye 'bıyık' göndermesi başlıklı makalemizde Melih Gökçek, muharrem ince ve muharrem ince bıyıklı hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

2 Responses

  1. November 1, 2014

    […] Kenan İmirzalıoğlu’dan Serenay Sarıkaya’ya özel ilgi!6 hours önce […]

  2. May 2, 2015

    […] Kenan İmirzalıoğlu’dan Serenay Sarıkaya’ya özel ilgi! […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *