Kadir Gecesi edilecek dualar

Kadir Gecesi, Kuran’ın indirilmeye başlandığı gece olmakla da ihtişamlıdır. Peygamberimiz bu gece için “Ne yapmalıyım” diye soran eşi Hz. Aişe’ye dua etmesini öğütlemiş ve “Allahım! Beni affet” örneğini vermiştir.

Yücelik ve program gecesi anlamına gelen Kadir Gecesi ile ilgili olarak Kuran-ı Kerîm’de Kadir isimli özel bir sûre yer almaktadır. Bu sûrenin anlamı şöyledir:
“Biz Kuran’ı Kadir Gecesi’nde indirmeye başladık. Sana, Kadir Gecesi’nin nasıl bir gece olduğunu kim bildirip öğretebilir. Kadir gecesi (içinde Kadir Gecesi bulunmayan) bin aydan daha hayırlıdır/daha değerlidir. O gece, Rablerinin koyduğu yasalara uygun olarak her bir iş ve olgu için melekler ve (yöneticileri olan) Rûh ile birlikte yükseklerden yeryüzüne inerler de inerler. O gece tanyeri ağarınca kadar tam bir esenliktir.”
Bu sûrenin anlamından da öğrenilebileceği üzere her yıl bağış ve bağışlama sağanakları halinde yağan Kadir Gecesi’nin üç büyük hususiyeti vardır:

Şanı büyük olan Allah onu rahmetinin aracısı kılmıştır. O, imanlı kullar için, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bin ayda kazanılamayacak sevapları sağlayıcıdır; bin ayda yapılan bağışlanma yakarışlarından daha çok bağışlatıcıdır; bin ayda yapılacak dualardan daha kabul olunur özelliklidir.

Kadir Gecesi, Rûh adlı meleğin yönetimindeki meleklerin insan ve doğaya ilişkin görevlerle yeryüzüne indikleri gecedir. O, tan yeri atıncaya/ağarıncaya kadar tam bir güvenlik gecesidir, esenlik iklimidir.

Allah’ın yüceltmesi ile şanlı olan Kadir Gecesi, Kuran’ın indirilmeye başlandığı gece olmakla da ihtişamlıdır. Bütün kutsal sayfalar ve kitapların özünü, özetini ve Rabbimizin son ve çağlar üstü mesajlarını oluşturan Kuran, vahiy meleği Cibrîl(Cebrâil) aracılığı ile bu gece indirilmeye başlanmıştır.
Bu gece dua etmeliyiz
Kadir Gecesi Ramazan geceleri arasındadır. Bu gece olmasını ümit ediyoruz. Kendisine,Kadir gecesinde “Ne yapmalıyım” diyen eşi Hz. Aişe’ye Peygamberimiz dua etmesini öğütlemiş ve öğüdünü de “Allahım! Affedicisin, af etmeyi seversin. Beni de affet” duası ile örneklendirmiştir.
Buradan hareketle biz de okuyucularımıza yapmaları için Kuran ve Sünnet’ten derleyip güncellediğimiz bir dua demeti sunuyoruz. Bu duaları her cümlenin sonunda “âmin” diyerek okumanızı öneririz.

Bu gece okumak için dua önerileri

Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahîm, Ceza ve Mükâfat Günü’nün maliki olan Allâhım! Sana hamd olsun. Ancak Sana ibâdet ederiz ve ancak Senden yardım isteriz.
Bizi dosdoğru yola; nimetlendirdiğin, öfkene uğramamış ve sapmamışların yoluna erdir. Peygamberler, gerçek müminler ve şehitler gibi güzel kullarının yoluna ulaştır.
Allâh’ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed’in şanını artır. O’na inananları çoğalt.
Ey yücelik ve kerem sahibi olan Rabbimiz! Biz (sana, elçin Muhammed’e ve Onun getirdiklerinin bütününe) iman ettik. Günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört. Canımızı iyilerle beraber al.
Ya Rab! Bizler emirlerine ve yasaklarına gereğince uymayarak nefislerimize zulmettik. Sen bizleri bağışla, bize merhamet et. Bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen elbette zarara uğrayanlardan; bunalımlara ve azablara düşerek kaybedenlerden oluruz.
Ya Rab! Bizi doğru yola erdirdikten sonra (nefislerimizle başbaşa bırakarak) kalblerimizi yolundan saptırma. Katından bize rahmet ver. Şüphesiz bağışı en çok olan Sensin.
Ey Yüce Mevlâmız! (Emirlerini yapabilmek, yasaklarından sakınabilmek ve denemelere dayanabilmek için) üzerimize sabır yağdır, canımızı da müslüman olarak al.
Rabbimiz! Yalnızca Sana güvendik. Ancak Sana yöneldik. Bizi inkârcılarla deneme; zulümlerine uğratıp zalimlere boyun eğdirtme. Bizi bağışla. Hiç şüphesiz güçlü olan Sensin. Hikmet sahibi olan Sensin.
Ey Rabbimiz! Bizlere eşlerimiz, çocuklarımız ve torunlarımızdan bizi mutlu edecek hayırlı nesiller ver. Ya Rab! Bize katından bir rahmet ver. İşlerimizde doğruya erdir; başarı ihsan et.
Yüce Mevlâmız! İnsânların hesaba çekileceği Kıyamet Günü’nde beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.
***
Allâh’ım! Bizi insânlara (mahkûm kılma). Borçlu bırakma. Fakirlikten kurtar. Razı olacağın zenginliğe erdir.
Allâh’ım! Biz mümin kullarının arasını düzelt. Kalplerimizi birleştir. Bizi güvenlik yollarına erdir. Zulmetlerden aydınlığa çıkar. Kötülükler ve çirkinliklerin gizlisinden de açığından da bizleri koru. Kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı ve torunlarımızı bereketlendir. Onlardan bizi faydalandır. Tövbelerimizi kabul et. Sen tövbeleri kabul eden ve pek çok acıyansın.
Allâh’ım! Bizleri nimetlerini kabullenen, hamdini yapan ve şükrünü sunan kullarından eyle. Cehennemden koruyup cennetine koyarak üzerimizdeki nimetlerini tamamla.
Allâh’ım! Bizleri güzel işler yaptığında sevincini duyan, günahlara daldığında tövbe eden kullarından eyle.
Allâh’ım! Ölümün şiddetlerine ve sarhoşluklarına karşı bize yardım et. Kabir azabından sana sığınırız. Sen bizleri koru.
Allâh’ım! Günahlara düşmemizi engelleyecek şekilde saygına ve korkuna erdir. Cennetine ulaştıracak ölçüde itâatinle nimetlendir. Dünyevî felaketleri sarsılmadan göğüsletecek îmanî güç ver.
Bizleri yaşattığın sürece kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden faydalandır. Ölünceye dek organlarımızdan yararlandır, intikam duygularımızı bize zulmedenlere çevir. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimizin ölçülerine aykırı yaşamak bahtsızlığına uğratma. Dünya hayatını ilgimizin merkezi, bilgimizin gayesi kılma. Bize merhamet etmeyecekleri üzerimize salma.
Allâh’ım! Senden rahmetine erdirecek amelleri, affına uğratacak işleri dileriz. Günahlardan korunmayı, hayrın her bir türüne kavuşmayı isteriz. Allâh’ım! cehennemden kurtuluşu, cennete ermeyi talep ederiz.
Allâh’ım! Bütün işlerimizi hayırla sonuçlandır. Dünyanın zilletinden, ahiretin azabından Sen bizi kurtar.
Ey Rabbimiz! Bize (eşimize, ana-babamıza, çocuklarımıza ve bütün mümin dostlarımıza) dünyada güzellik ver. Ahirette de güzellik ver/cennetlerine erdir. Bizi (anamızı- babamızı) cehennem azabından koru.
Allâh’ım! Biz senden elçin Muhammed’in (s.a.) senden dilediği hayırları dileriz. Peygamberin Hz. Muhammed (Aleyhis-Salâtu ves-Selâm) in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınırız. Yardımı istenecek olan ancak sensin. İstenilene kavuşturabilecek olan da ancak Sensin. Zira senin gücün ve kuvvetinden başka hiç bir gerçek güç ve kuvvet yoktur.
Ey azamet ve ikram sahibi olan Mevlamız! Dualarımızı kabul et.

Bir önceki yazımız olan Bodrum'da Juju by Babylon açıldı başlıklı makalemizde babylon bodrum ve babylon bodrum açıldı hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *