Küresel dünyada STK’ların önemi

Faruk ÇETİN
1965 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, yüksek lisansını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kent Yönetimi ve Kent Çalışmaları alanında yaptı. Çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan Çetin, 2001 yılından itibaren Serbest Mali Müşavir olarak çalışıyor. İngilizce ve Rusça bilen ve Türk Dünyası Beledileyer Birliği Yönetim Kurulu üyesi olan Çetin aynı zamanda İzcilik Federasyonu ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi…

Dünyadaki küreşelleşme olgusu bugün sadece belli büyüklükteki sermaye ya da finans gruplarını değil; bütün insanlığı etkileyen ciddi ve süratli bir süreç halini aldı. Siyasi ya da ticari, resmi ya da özel hiçbir yapılanmanın bu olgudan kendini soyutlaması mümkün değil. Şirketlerin büyüme stratejileri, ülkelerin uluslararası ekonomik planlamaları bu olgudan bağımsız olarak ele alınamıyor. Bu küresel sisteme entegrasyon ise daha geniş ve etkili bir iletişim-işbirliği ağını gerektiriyor. Böylelikle sadece sisteme entegrasyon değil; karşılıklı etkileşim de daha sağlıklı ve etkin bir hale geliyor. Fakat Küreselleşme ancak yerelleşme ile paralel geliştiği sürece sağlıklı ve anlamlı olabilecektir. Yerel değerlerin öne çıkarılmasının etnik, dinsel, kentsel ve ideolojik ayrılıkların güç kazanması olarak değil de insanlığın ortak arzuları doğrultusunda güç birliğine yönelik bir süreç olarak algılanması olarak düşünülmelidir. Bunu başarabildiğimiz ölçüde ortak ideallerimize ulaşmamız mümkün olacaktır.
BÜYÜME HEDEFLERİ
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) bu olgunun bilincinde olarak hem dayanışma hem de kültür ve medeniyetin geniş mirasına dayalı bir dostluk ve yardımlaşma ortamı içinde üye ülkelerin ekonomik ve teknik alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Kültürel mirasın korunması, kent ve kent yönetimlerinin sorunlarının çözüm yollarının belirlenmesi, tartışılması ve ortak çözümler aranması kurumun temelini teşkil eden amaç ve gayeler… Farklı kültürlerinin ve yaşam biçimlerinin birbirini tanıması, yakınlaşması, hizmet ve yaşam kültürüne dair paylaşımların etkili bir biçimde sağlanması ise elde edilen önemli neticelerden… Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Başbakanımızın destekleriyle kurulan bu kurum Türkiye’nin büyüme hedefleri ve vizyonuna paralel bir gayret içinde olmakla birlikte devletin diğer kurumlarından yeterli desteği alamamaktadır.
TOPLUMSAL ÇATIŞMA
Halbuki Türkiye’nin son dönemdeki hızlı ve istikrarlı yükselişi, ayrıca geçmişinden gelen tarihi mirası ve sorumluluğu gereği 2023 ve 2071 tarihleri hedeflerine ulaşma konusunda TDBB ve benzeri birliklerin, STK’ların önemi ve değeri artıyor. Dünyamızda şu anda yaşanan problemlerin altında yatan gerçek; toplulukların birbirlerini tanımamaları, geçmişlerini unutmaları, toplum hafızalarının silinmesi veya sildirilmesi sonucu meydana çıkan sorunlardır. Sorunlu bölgelerdeki vahim tabloya baktığımızda daha önce akrabalık bağı olan, kültürel ve dini birliği olan veya geçmişte bir arada uyum içinde yaşamış toplumlar şimdi maalesef birbirlerini boğazlamakta ya da bir araya gelmemek için her türlü çabayı göstermektedir. Bu ve benzeri sorunların çözümünde toplumun farklı katmanlarında faaliyet gösteren STK’lar gibi Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA ve benzeri STK’lar da önemli roller üstlenebilir. Bu birlik ve kurumlara hem yurtiçinde hem de yurtdışında gerekli ve yeterli desteğin sağlanması gerekir.
TOPLUMSAL BİRLİK
Gelecekte büyük devlet olarak varlığını sürdürme kararlılığını devam ettiren toplumumuzun mevcut coğrafyasında ve dünyada yaşadığı sorunlar gayet normaldir. Çünkü bu bir güç mücadelesidir, daha önce elinde olan gücü kaybettiğinde nasıl bir mücadele yaşanmışsa gücünü geri almaya çalıştığında da bu tip mücadeleler olacaktır.
Burada unutulmaması gereken mesele şudur; bu tip mücadeleler yapılırken iç dengeleri sağlam tutmalı ve burada herhangi bir zaafiyet önlenmelidir. Bu noktada devlet mekanizması kadar bu mekanizmanın dışında kalan toplumsal ya da kurumsal birliklerin önemi öne çıkıyor. Türkiye’de özellikle büyükşehirlerde yaşayanların, belediyecilik alanında yapılan yatırımlardan genel bir memnuniyet duyduğukolayca gözlenebiliyor. Bu çalışmalar bize yakın coğrafyalarda olduğu gibi bizi yakından takip eden uzaklarda yaşayan akraba, tarihi ve kültürel bağı olan ülkeler tarafından da takip edilmekte ve gıpta ile bakılmakta… İşte bu sebeple ülkemiz için çok önemli olduğunu düşündüğüm Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) bu bilgi birikim ve donanımlarını kullanarak gelişmiş, geri kalmış, gelişmekte olan ve bize gönülden bağlı ülkelere öncü olmayı hedeflemiş ve bu sayede ülkeler arasında ve toplumlar arasındaki kaynaşmayı sağlamaya çalışmış ve çalışmaktadır.
Sonuç olarak; geleceğimizin daha güvenli ve daha müreffeh olmasını arzu ediyor isek, Türkiye olarak dünyanın her yerinde olmak zorundayız. Birilerinin dediği gibi ne işimiz var Afrika’da, ne işimiz var Asya’da, ne işimiz var dünyada dememeliyiz. İnsanlık artık geleceğe umutla bakmayı arzulamaktadır. Artık dünyanın neresinde olursanız olun topluluklar ve bireyler birbirleriyle iletişim kurabilmektedir ve herhangi bir bölgede yaşanan gelişmeler anında tüm dünyada duyulabilmektedir çünkü dünya “küresel bir mahalle” haline gelmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere küreselleşme ancak yerelleşme ile paralel geliştiği sürece sağlıklı ve anlamlı olabilecektir.
BİRLİKTE YAŞAM
Bu noktada TDBB’nin sürece katkısı ve etkisi son derece önemlidir. TDBB ve benzeri kuruluşların desteklenmesi hem küreselleşme sürecinin takibi ve sağlıklı bir uyum süreci için stratejik değerde… Böylece her rengin kendi sınırları içerisinde varlığını sürdürdüğü değil, uyum ve işbirliği ile renkler kombinasyonundan oluşan bir “birlikte yaşam” tablosuna ulaşılabilir. Bu hem birey hem de toplum olarak günümüze ve geleceğimize dönük temel sorumluluğumuz olmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Öncelik diplomasi başlıklı makalemizde abd, abd dışişleri bakanı ve abd suriye savaşı hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *