Gökhan Türkmen’in Çatı Katı’sı 16 milyon kez izlendi

Gök­han Türk­men’in ‘Ça­tı Ka­tı’ şar­kı­sı­nın vi­de­o kli­bi, Yo­uTu­be’da 16 mil­yon kez iz­len­di. İl­gi­den mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­yen Türk­men, son al­bü­mü ‘En Baş­tan’ın ikin­ci kli­bi­ni ise ‘De­ne’ şar­kı­sı­na çek­ti.

Bod­rum’da gerçekleştirilen çekimler için şar­kı­cı, “Şehrin enerji-sini yansıttı. En az 4-5 şar­kı­yı da­ha klip­len­dir­me­yi is­ti­yo­rum” de­di. ‘De­ne’ şar­kı­sı­nın söz ve mü­zi­ği Ser­hat Te­kin’e, dü­zen­le­me­si Ca­ner Anar’a ait.

Bir önceki yazımız olan Pamela Spence nerelerde, ne iş yapıyor? başlıklı makalemizde Pamela, Pamela Spence ve röportaj hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *