Go­od Mu­sic In TownKon­ser­le­ri’ne gelecek ünlüler

Dün­ya­ca ün­lü sa­nat­çı­lar, 70. yı­lı­nı kut­la­yan Ya­pı Kre­di­’nin ana spon­sor­lu­ğun­da dü­zen­le­nen ‘Go­od Mu­sic In Town Kon­ser­le­ri­’ kap­sa­mın­da ekim ve ka­sım ay­la­rın­da İs­tan­bul­lu sa­nat­se­ver­ler­le bir ara­ya ge­le­cek.

KLASiK MÜZiĞiN MADONNA’SI

29 Kasım’da Ülker Sports Arena’da…

Dünyaca ünlü keman virtüözü Andre Rieu, 27 Kasım’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda ve 29 Kasım’da Ülker Sports Arena’da iki özel konserle İstanbul’da! The New York Times’da yayınlanan bir incelemede ‘Klasik Müziğin Madonna’sı’ olarak söz edilen Andre Rieu, günümüzde olimpiyat statlarında konser verebilen tek klasik müzik sanatçısı.

CAZIN DiVASI

Günümüzün en üst düzey caz vokalistlerinden Dee Dee Bridgewater, şarkılarını 21 Kasım’da Uniq Hall’da İstanbullu caz tutkunlarıyla paylaşacak. Bridgewater, ‘En İyi Caz Vokal Albüm’ dalında 2011 Grammy ödülünü almıştı.

21 Kasım’da Uniq Hall’da…

KiMLER YOK Ki?

4-8 Ka­sı­m’­da is­tan­bul Kon­gre Mer­ke­zi’n­de

Dün­ya­nın ve Tür­ki­ye­’nin ön­de ge­len pa­zar­la­ma, ile­ti­şim ve ya­ra­tı­cı­lık li­der­le­ri­nin bu­luş­ma nok­ta­sı Brand We­ek Is­tan­bul, bu yıl ikin­ci kez dü­zen­le­ni­yor. Dün­ya­ca ün­lü te­le­viz­yon yıl­dı­zı Mart­ha Ste­wart, ‘Zi­hin Oyun­la­rı­’ prog­ra­mı­nın ya­ra­tı­cı­sı Ja­son Sil­va, Grammy ödül­lü bes­te­ci Eric Whi­tac­re gi­bi yıl­dız isim­ler, 4-8 Kasım ta­rih­le­ri ara­sın­da Brand We­ek Is­tan­bul kap­sa­mın­da İs­tan­bul Kon­gre Mer­ke­zi­’n­de ağır­la­na­cak.

EN ÜNLÜ SOPRANO

Dünyaca ünlü opera baladlarını, klasik müzik eserlerini kendine özgü bir yorumla sanatseverlerle buluşturan Sarah Brightman, 9 Kasım’da Ülker Sports Arena’da İstanbullu müzikseverlerle bir araya gelecek. Brightman’a İstanbul konserinde, 60 kişilik senfoni orkestrası eşlik edecek.

9 Kasım’da Ülker Sports Arena’da…

 

YENi NESiL GIPSY KINGS

İspanya’nın en ünlü flamenko grubu Gipsy Kings’in varisleri İstanbul’a geliyor. Seven Kings, 24-25 Ekim’de Maslak TİM Show Center’da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

24-25 Ekim’de Maslak Tim Show Center’da

YU­NAN EZ­Gi­LE­Ri YAN­KI­LA­NA­CAK

Türk­çe­’ye uyar­la­nan ve bir­çok ün­lü ismin ses­len­dir­di­ği ‘Ol­ma­sa Mek­tu­bu­n’, ‘Mas­ke­li Ba­lo­’ gi­bi şar­kı­la­rın ya­ra­tı­cı­sı Ha­ris Ale­xi­ou; 5. Ave­a Sı­ra Dı­şı Mü­zik Kon­ser­le­ri kap­sa­mın­da İs­tan­bu­l’­a ge­li­yor. 7 Ka­sı­m’­da İs­tan­bul Kon­gre Mer­ke­zi­’n­de sah­ne al­ma­ya ha­zır­la­nan Ale­xi­ou, şar­kı­la­rı­nı Yu­na­nis­ta­n’­ın en ba­şa­rı­lı so­lo mü­zis­yen­le­rin­den olu­şan No­uve­au Sex­tet top­lu­lu­ğu ile bir­lik­te ses­len­di­re­cek.

7 Ka­sı­m’­da is­tan­bul Kon­gre Mer­ke­zi’n­de

Bir önceki yazımız olan Yaz Yalanları kitabı ve Bernhard Schlink röportajı başlıklı makalemizde Bernhard Schlink, Bernhard Schlink röportaj ve Bernhard Schlink Yaz Yalanları hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *