Di­dem Bal­çın Sıfır Sıkıntı filmini anlattı

Of­lu Ho­ca­’nın Şif­re­si­’ ve ‘Ça­kal­lar­la Dans 3-Sı­fır Sı­kın­tı­’ film­le­ri­nin çe­kim­le­ri­ni ta­mam­la­yan Di­dem Bal­çın, iki fark­lı pro­jey­le iz­le­yi­ci kar­şı­sı­na çık­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

‘O­f’­lu Ho­ca­’nın Şif­re­si­’ fil­min­de ima­mın eşi­ni oy­na­yan Didem Bal­çın, “T­rab­zo­n’­da çe­kim­ler bi­ter bit­mez ‘Ça­kal­lar­la Dans 3’ün se­ti­ne gel­dim. Ko­me­di­ filminde oy­na­mak çok ke­yif­li­” de­di.

“ONLAR MUHTEŞEM DÖRTLÜ”
Oyun­cu, ‘Sı­fır Sı­kın­tı­’ fil­min­de­ki ro­lü­nü ise şöy­le an­lat­tı: “Ben ça­kal­lar­dan İl­ker Ay­rı­k’­ın (Ser­vet) eşi Fat­ma­’yı oy­nu­yo­rum. İl­ker, Mu­rat Ak­ko­yun­lu, Şev­ket Ço­ruh ve Ti­mur Acar muh­te­şem bir dört­lü ol­du ama o dört ça­ka­lın ya­nın­da asıl ça­kal be­nim! Dı­şa­rı­da ça­kal­lık yap­ma­ya gi­di­yor­lar, en ça­kal­la­rı Fat­ma çı­kı­yor!”

Didem Balçın Çakallarla Dans’ta

Bir önceki yazımız olan Gülben Ergen ve Erhan Çelik Bodrum'da başlıklı makalemizde erhan çelik, gülben ergen ve gülben ergen erhan çelik fotoğraf hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *