Denizde yüzen otomobil: Fiat 500

Fi­at 500 Ai­le­si, glo­bal ba­şa­rı­sı­nı gös­ter­mek için ta­sar­la­nan ‘yü­zen Fi­at 500’ mo­del­le­ri­nin ta­nı­tı­mı­nı Çeş­me ve İz­mir sa­hil­le­rin­de ger­çek­leş­tir­di.

Yüzen otomobiller, #Fi­at500de­niz­de ­adıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len ak­ti­vi­te kap­sa­mın­da Çeş­me Pro­po­gan­da Be­ach, Fun Be­ach ve Ri­ders Be­ach ile İz­mir Ko­nak ve Kar­şı­ya­ka kı­yı­la­rı­nı do­la­ştı.
Fi­at 500’lerin gös­te­ri­le­ri­ bu haf­ta Bod­ru­m’­da de­vam edi­yor. Yü­zen oto­mo­bil, bu­gün Xu­ma Be­ac­h’­te iz­le­yen­le­re eğ­len­ce­li dakikalar ya­şa­ta­cak.

Bir önceki yazımız olan Son model Ferrari California T'yi 4 Türk aldı başlıklı makalemizde Ferrari California T, Ferrari sahibi Türkler ve Ferrari sahibi ünlüler hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *