Demokratikleşme paketine uzman yorumları

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Demokratikleşme Paketi” içerisindeki en somut ve önemli düzenlemelerden biri olan kamusal alanlarda başörtüsü kullanımına ilişkin düzenlemeyi hukukçulara sorduk. Uzmanlara göre bugüne kadar uygulanan yasakların dayanağı yönetmeliklerdi. Yapılan yasal düzenlemelerle bu engel kaldırıldı. Yapılan düzenlemelerin önünde de Anayasal bir engel yok….

Prof. Dr. Ender Ethem Atay (Gazi Üniversitesi): “Zaten türbanla ilgili yasal bir engel yoktu. Yönetmelikler vardı. Mevcut yasakların dayanağı bu yönetmeliklerdi. Sadece belli meslekler için özel kanunlarla kıyafet-üniforma düzenlemesi (asker, polis gibi) var. Zaten onlar da türban düzenlemesinin kapsamı dışında. Dolayısıyla devlet memurları için uygulanacak türban serbestisinde herhangi bir Anayasal ya da yasal sıkıntı yok.”

Prof. Ersan Şen (İstanbul Üniversitesi): “Türban düzenlemesine Anayasal bir engel yok. Anayasa’daki ‘laiklik’ ilkesiyle ilgili farklı bir değerlendirme olabilir. Bu da yorum meselesidir. Bu düzenleme tüm dinler açısından geçerli ise o zaman laikliğe aykırı olarak da değerlendirilemez. Herkes inancının gereği olan kıyafetle okula ya da kamu dairesine gidebiliyorsa burada bir sorun yoktur. Esas olan baskı ve dayatmanın ortadan kalkmasıdır.”

Prof. Dr. Atilla Özer (Başkent Üniversitesi): “Anayasa’da zaten kılık kıyafet serbestliği öngörülüyor. Ancak Anayasa’nın Atatürk ilkelerine ilişkin 174. maddesi var. Bu inkılap kanunlarının korunmasını esas alır. Eski döneme ait serpuş (bir çeşit şapka) gibi şeylerin giyilemeyeceğini belirtir. Ancak başörtüsü bu yasaklar kapsamına girmez. Yasal ya da Anayasal bir sorun yok.”

Prof. Dr. Sultan Uzeltürk (Yeditepe Üniversitesi): “Anayasa Mahkemesi’nin türbanın laikliğe aykırı olduğunu belirten ve  üniversitelerde yasaklanmasını Anayasa’ya uygun gören 1989 ve 1991’de verdiği kararlar var. Ancak zaten fiili olarak bu yasağa uyulmuyordu. Şu anda zaten somut bir yasal ya da Anayasal düzenleme yapılmadı. Sadece sözlü açıklama yapıldı. Yapılacak şey kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirmek olacak. Fakat bunun laikliğe ya da Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünenler dava açabilir. Burada son kararı yine yargı verir.”

Rıza Türmen (AİHM eski Yargıcı, CHP Milletvekili): “Anayasa’da türbanı yasaklayan bir hüküm yok. Fakat Anayasa Mahkemesi’nin üniversitelerde türban kullanımı konusunda yasağı uygun gören bir kararı var. Ama kamuda türban kullanımına yasağına ilişkin yönetmelik dışında bir düzenleme yok. Bunun dışında AİHM’in İsviçre’de bir ilkokul öğretmenine dair kararı var. Türbanla ders vermek ister, okul izin vermez. Mahkemeye gider. Sonra AİHM’e gelir. AİHM de yasağı, öğrenciler üzerinde dini baskı oluşabileceği gerekçesiyle doğru bulur. Benim görüşüm ise bu konuda yasak ve dayatmalarla hareket edilmemesidir. Bu meseleyi toplumun kendisi çözmesi gerekir.”

Bir önceki yazımız olan Anadil ve başörtüsü yorumları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *