Demet Akalın hayat hikayesini anlattı

Bu kadar konser, albüm hep benim sevgi arsızlığımdan. Nefret ettiğim sanatçının hayranları bile beni sevsin istedim

Demet Akalın dur durak bilmiyor. Anne olduktan sonra yeni albümü ‘Rekor’u çıkardı, şimdilerde şehir şehir gezip konserler  veriyor…
Ünlü şarkıcı, Elele dergisi için objektif karşısına geçti; değişen hayatını anlattı…

 Hira’nın hayatınıza girmesi ile neler değişti?
Dünyanın en garip duygusu, yani acayip bir sorumluluk. Korku, panik de var ama sevginin en büyüğü. ‘Kucağına alınca anlayacaksın’ cümlesini gerçekten anladım. Gerçekten hem dünyan, hem önceliklerin değişiyormuş.

 İş bölümü yapıyor musunuz evde?
Bazen. Gaz çıkarma babada, mama yedirme bende… Gündüz zaten işim yoksa bütün gün evden çıkmıyorum. Allah’a şükürler olsun ki çok ilgili bir baba Okan. O yüzden de iyi gidiyor şu anda, bakalım büyüyünce ne yapacağız.

 Kızınızın büyüdüğünde ne yapmasını istersiniz?
O hayallerin peşinden babası koşuyor. Benimkiler şu anda sadece anaokulu semalarında. Mesela anaokuluna onu asla yalnız göndermeyeceğim. Ellerini yıkayamazsa, ya lavabo kırılırsa?
 Diyetiniz hala devam ediyor mu? 
Yağmur, çamur demeden üç ay her gün yürüdüm.Verdiğim kiloları tamamen Şeyda Coşkun’a borçluyum.  32 kilo verdim. Geriye 3-4 kilo kaldı, onu da veririm.
 ‘Rekor’un yakaladığı başarı  sizi tatmin ediyor mu? 
Yaşadığım şeyler çok güzel. Yani bu albümler niye yapılıyor, niye daha fazla konser veriliyor; elbette benim sevgi arsızlığım yüzünden. Hep daha fazla insan beni sevsin, nefret ettiğim sanatçının hayranları da  beni sevsin istedim. Şimdiden kışın Uludağ’da vereceğim konserlerimin biletleri satıldı. ‘Demek ki doğru bir iş yapıyorum’ diyorum.

KISKANÇLIKTAN ELEŞTiRiYORLAR

 Se­ven­le­ri­niz  gi­bi çok faz­la sev­me­ye­ni­niz de var. Bu du­ru­mu ka­fa­nı­za  ta­kı­yor mu­su­nuz?
Ha­yır. Ins­tag­ra­m’­da çok faz­la eleş­ti­ri ya­pı­yor­lar. “Ne ka­dar gör­gü­süz­sün, ne ka­dar çir­kin­si­n” di­yor­lar. Ben de on­la­ra; “Bir de gü­zel ol­say­dım, bir de onu dü­şü­n” di­yo­rum.
As­lın­da ben in­san­la­ra ör­nek ol­du­ğu­mu dü­şü­nü­yo­rum. “Bir ast­su­bay emek­li maa­şıy­la, an­nem be­ni bu­gün bu­ra­la­ra ge­tir­diy­se, sen de bir şey­ler ya­pa­bi­lir­si­n” di­yo­rum.

  En çok eleş­ti­ri ya­şan­tı­nız­la il­gi­li ge­li­yor öy­le de­ğil mi? 
Evet, iş­te hep­si kıs­kanç­lık. “Ne çok ge­zi­yor­su­n”, “Ne çok har­cı­yor­su­n”, “Bu pa­ra­yı na­sıl ka­za­nı­yor­su­n” gi­bi. İn­şal­lah on­lar da ka­za­nır, ne di­ye­yim. Ben çok kü­çük bir yer­den gel­dim ve za­ma­nın­da bü­yük gör­gü­süzlük­ler yap­tım.
Se­ne 1990 ol­ma­lı. Can­sel Öz­zen­gi­n’­le ge­ce­si 80 li­ra­’ya çi­çek sa­tan iki kız­dık biz. Ora­dan bu­ra­ya ge­len bir ya­şan­tı… Şim­di böy­le yır­tık dur­du­ğu­ma bak­ma­yın,  o za­man­lar pı­sı­rı­ğın te­kiy­dim.
Son­ra bir an­da kır­dım ama ha­la içim­de bi­raz ta­şı­yo­rum onu. Me­se­la yal­nız ba­şı­ma si­ne­ma­ya, alış­ve­ri­şe gi­de­mem.
Eşim, “Se­nin gi­bi ür­kek bi­ri na­sıl olu­yor öy­le kon­ser ve­re­bi­li­yor?”di­ye so­ru­yor ba­zen. Her­hal­de de­ği­şi­mim; iç ça­ma­şı­rı man­ken­li­ği yap­mam­la  bir­lik­te baş­la­dı.

ÇALIŞMADAN  YAPAMAM

 Emekliye ayrılmak için bir tarih var mı kafanızda? 
5-10 sene daha çalışayım ondan sonra kabuğuma çekileyim diye bir düşüncem yok. Öyle bir hayat bana göre değil. Okan istiyor ama anında kavga gürültü çıkıyor. Yapamam ben çalışmadan.
 Instagram’da büyük bir takipçi kitlen ve büyük bir reklam gücün var…
Instagramda her fotoğrafının altı reklam panosu gibi…Kendi yediğini, içtiğini, hediyeleri paylaşıyorsun. Ve ben oradan gelen hediyeler ve reklamlarla pek çok çocuğu mutlu ediyorum. Urfa’da bir okula hediyeler gönderdik. Soma’ya yardım yaptık. Bunu güzel bir şeye çevirdim aslında. Ben oradan gelecek iki tişörte muhtaç değilim ama  yardım edince çok mutlu oluyorum. Dünyadaki en büyük mutluluk; çocuk sevindirmek.

Bir önceki yazımız olan Kerem Bürsin Unutursam Fısılda'da oynuyor başlıklı makalemizde Kerem Bürsin, Kerem Bürsin Unutursam Fısılda ve Unutursam Fısılda hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *