Ceyda Ateş cadı kızı oldu!

 Önceki gün Bebek’teki bir açılışa katılan Ceyda Ateş, konsepte uygun kostümüyle dikkat çekti.

Siyah kıyafeti ve şapkasıyla bir cadıya benzeyen oyuncu, Buğra Toplusoy’la yılan hikayesine dönen ilişkisi için şöyle konuştu: Ayrılmadık; ben mutluyum ve  her şey yolunda.”

CEYDA ATEŞ: HAMiLE DEĞiLiM

Fut­bol­cu Ali Tan­do­ğa­n’­ın sa­hi­bi ol­du­ğu Kids in Rock ma­ğa­za­sının açı­lı­şı Be­be­k’­te
ger­çek­leş­ti. De­niz Tan­do­ğa­n’­ın ev sa­hip­li­ğin­de­ki açı­lı­şa; Cey­da Ateş, Gök­han Zan, De­niz Ba­rış ve Ase­na Er­kin ka­tıl­dı. Özel ha­ya­tı
hak­kın­da ko­nuş­an Ceyda Ateş, Buğ­ra
Top­lu­so­y’­dan ay­rıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­di ve ekledi: “Bu ha­be­ri ya­pan ar­ka­daş bi­raz araş­tır­say­mış keş­ke. Ben mut­lu­yum, ha­ya­tım yo­lun­da.­” Ateş, ga­ze­te­ci­le­rin “Ha­mi­le mi­si­niz?”
so­ru­su­nu ise şöy­le ya­nıt­la­dı: “Ha­mi­le de­ği­lim, öy­le bir şey yok.

Bir önceki yazımız olan Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı ve evlilik açıklaması başlıklı makalemizde Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri, Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *