Alper Kul ve Aylin Kontente ‘Olur Olur’u anlattı

‘Güldür Güldür’de birlikte oynayan, aynı sinema filminde de buluşan oyuncu çift Alper Kul ile Aylin Kontente, “Birlikte çalışmak bizi besliyor” dedi

Alper Kul, Aylin Kontente, Şinasi Yurtsever, Onur Buldu ve Ayça Varlıer’li kadrosuyla 7 Kasım’da izleyici ile buluşacak olan ‘Olur Olur’  adlı sinema filmini, başrol oyuncusu Alper Kul ve filmde yardımcı oyuncu olarak görev alan eşi Aylin Kontente ile konuştuk.
İkili, yeni filmlerinden özel hayatlarına kadar merak edilen herşeyi  Cadde için yanıtladı…

Filmin senaryo kısmında Ali Kobanbay ve sizin isminizi (Alper Kul) görüyoruz. Filminize ‘Olur Olur’ ismini vermeye nasıl karar verdiniz?
Alper Kul: Doğruyu söylemek gerekirse son ana kadar isim bulamadık. Biz etliye sütlüye dokunmayan bir komedi filmine isim ararken, artık saat sabahın 05.00’i olmuştu. Toplantı yaptığımız arkadaşlarımız “Alper şu isim olur mu?”, ”Bu isim olur mu?” diye sorarken bende en son “Olur Olur” dedim ve sonunda bu isme karar verdik.

 ‘Olur Olur’ da sizleri hangi karakter ile beyazperde de göreceğiz?
A.K: Filmde ‘Ali’ adlı bir eczacı kalfasını oynuyorum. Kötü müzikler yapan bir çocuğum. Facebookta bile 8 takipçisi var. ‘Zihni’ karakterini canlandıran Şinasi Yurtsever ve onun yardımcısı olan Onur Buldu, bilimsel olduğunu söyledikleri bir takım karışımları bana içirerek beni aktif, sosyal ve başarılı bir hale getirmeye çalışırken hayatımı mahvediyorlar. Film de aşık olduğum kadın Ayça Varlıer’i etkilemek için her şeyi yapıyorum.  Çok uğraşıyorum ama sonunda başarıyorum.
Aylin Kontente: Ali ile (Alper Kul) aynı eczanede kalfa olarak çalışan ‘Vildan’ adında deli dolu bir kızı canlandırıyorum. ‘Vildan’ kendi kafasında farklı bir dünyası olan çılgın, uçuk kaçık enerjisi yüksek bir karakter. Sağolsun Alper karakteri tam bana göre yazmış. (Gülüyor)

 Yakın zamanda yönetmen koltuğuna oturup kendi filminizi de çekmek ister misiniz?
A.K: Yönetmen olmak gibi bir hevesim yok. İşi iyi yapanına teslim edip, güç birliği yapmak bana daha mantıklı geliyor. Kendimi yazarak ve oynayarak ifade edebiliyorum. Yazdığım bir tiyatro oyunu var. Belki yine aynı arkadaş grubumla ufak bir kamera
alıp onu çekerim.

 Babanız Fikret Kul’un filmde rol aldığını görüyoruz. Senaryonuzda yer verme fikri nasıl ortaya çıktı?
A.K: Filmde olan bir sahnede, ‘Şinasi’ karakterinin cinsel gücü arttırıcı olarak sattığı ürünü birisinin gelip alması gerekiyordu. Babamda çekimler sırasında ordaydı. Ricamızı kırmayarak filmimizde rol aldı. Babamın kendine has doğaçlamaları olduğu için de onunla çalışmak gerçekten çok zor oldu.

KARPUZ GiBi BiR BABAYIM

 Ge­çen se­ne ‘A­re­l’ adı­nı ver­di­ği­niz be­be­ği­niz dün­ya­ya gel­di. Al­per Be­y’­in ba­ba­lık duy­gu­su ile ara­sı na­sıl?
Ay­lin Kon­ten­te: Tam ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gi­bi. Bi­li­yor­su­nuz ki ba­ba ola­rak do­ğul­mu­yor; baba olu­nu­yor. Al­pe­r’­de ya­vaş ya­vaş ba­ba olu­yor.
Al­per Kul: Kar­puz gi­bi bir ba­ba­yım. Ol­du­ğum yer­de ya­vaş ya­vaş ol­gun­la­şı­yo­rum.

 Pe­ki yo­ğun ça­lış­ma tem­po­sun­da ço­cu­ğu­nuz     Are­l’­e za­man ayı­ra­bi­li­yor mu­su­nuz?
Ay­lin Kon­ten­te: Ben yo­ğun ça­lış­mı­yo­rum. ‘Gül­dür Gül­dü­r’de haf­ta­da   3 gün ça­lış­mam olu­yor­du. O da son dö­nem­de se­zon fi­na­li­ne gir­di­ği için bir boş­lu­ğum ol­du. ‘O­lur Olu­r’ ad­lı fil­mi­miz­de de ilk 4 gün set­te gö­re­vim var­dı. Al­per tam­ da ona gö­re yaz­mış. (Gü­lü­yor)

 Ay­nı ev, ay­nı ti­yat­ro sah­ne­si, ay­nı si­ne­ma fil­mi… Siz bir­bi­ri­ni­zi oyun­cu ve bir eş ola­rak na­sıl ta­nım­lar­sı­nız?
Al­per Kul: Ay­li­n’­in do­ğal bir ko­me­di an­la­yı­şı var. Ken­di­si du­rum ko­me­di­le­ri­ni çok iyi can­lan­dı­rı­yor. Ta­nı­dı­ğım en iyi in­san. Alım­lı, şık, gü­zel ve se­vim­li. Dün­ya­’ya bir da­ha gel­sem yüz­de yüz onun­la bir­lik­te ol­mak is­te­rim. Eğer tav­la­ya­bi­lir­sem yi­ne onu alı­rım. Birlikte çalışmak bizi besliyor.
Ay­lin Kon­ten­te: Al­lah her­ke­se Al­per gi­bi bir eş ver­sin. O iyi kal­bi ile be­nim için bir he­di­ye. İş hayatında da birlikte olmak bizi mutlu ediyor.

Emrah Akçaay

Bir önceki yazımız olan Semih Saygıner ve Şenay Gürler aşkı başlıklı makalemizde Nişantaşı, Semih Saygıner ve Semih Saygıner Şenay Gürler hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

1 Response

  1. demetekinist says:

    ayyy hiç bozulmasın mutlukları <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *