Ahu Yağtu alışveriş sitesini tanıttı

Ahu Yağ­tu, sa­hi­bi ol­du­ğu on­li­ne alış­ve­riş si­te­si Au­vin­ta­ge.co­m’­un 2014-2015 son­ba­har-kış se­zo­nu ko­lek­si­yo­nu­nu ta­nıt­tı.

Mas­la­k’­ta bir stdü­yo­da ger­çek­leş­ti­ri­len çe­kim­ler­de ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Ahu Yağ­tu, şun­la­rı söy­le­di: “Ben sa­de­lik­ten ya­na­yım. Bu kon­sept be­ni çok yan­sı­tı­yor.”

Bir önceki yazımız olan Kalp Hırsızı dizisi sosyal medyayı salladı başlıklı makalemizde kalp hırsızı, Kenan Ece ve mine tugay hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *