3 çocuk talebi ters tepti!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın talebi ile Türkiye’deki nüfus politikaları üzerine bir araştırma yapan IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, dünyada uygulanan doğurganlığı artırıcı örnekleri de mercek altına alarak, nüfus artışının nasıl bir politika izlenerek sağlanabileceğini inceledi. Mayıs ayında yapılan literatür taraması ve derinlemesine görüşmelerle gerçekleştirilen araştırmanın son derece çarpıcı sonuçları bulunuyor.
Şu anda Türkiye’de 2.1 oranında olan doğurganlık oranının sadece varolan nüfusun korunması anlamına geldiğini, nüfus artışının sürekliliği için bu oranın 2.5 ve üstü olduğunu belirten IPSOS Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü Tonguç Çoban, Türkiye nüfusunun bugünkü doğurganlık ve ölüm oranları göz önünde bulundurulduğunda 2050’den itibaren azalmaya başlayacağını söyledi. Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren yaşlanan ülke haline geldiğinin görüldüğü araştırmada yer alan uzmanlar, henüz genç bir ülke olan Türkiye için bunun erken olduğu kanısında… Peki nüfusun yaşlanmasını durdurmak için hükümete hangi görevler düşüyor?

Yasak sonuç vermedi
Buna dair araştırmadaki veriler son derece çarpıcı… Araştırma sürecinde çalışılan uzmanların görüşleri göz önünde bulundurulduğunda ve diğer ülkelerin doğruganlık politikaları incelendiğinde, devletin doğrudan bu alana müdahalesinin ters yönde bir etki yarattığı görülüyor. Devletin nüfus artışına dair doğrudan ve baskıcı bir siyaset izlemesi, “özel alana müdahale” olarak algılanıyor. Örneğin doğurganlık konusunda “Zorlayıcı/Baskıcı” politika izleyen Romanya ve Singapur’daki düşük doğurganlık oranları son derece dikkat çekici… Belirli sağlık zorunlulukları dışında kürtajın yasaklandığı, çocuk sahibi olmayanların vergilerinde artışa gidilen, üçüncü ve sonraki çocuklar için doğum ödemesi yapılan Romanya’da doğurganlık oranı sadece 1.3. Aynı şekilde, üniversite mezunlarının evlenmesi ve 3 çocuk sahibi olmaları konusunda teşvikte bulunulan, üçüncü çocuğa sahip olan kadınlar için vergi geri ödemesi yapılan Singapur’da da bu oran sadece 1.2.
Diğer yandan dünyadaki örneklere bakıldığında dolaylı kamu politikalarının doğurganlığı artırmak için etkin bir yöntem olduğu görülüyor. Örneğin doğurganlık artışı konusunda “Demokratik/Teşvik Edici” bir siyaset izleyen İsveç, Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek doğurganlık oranına sahip. Doğurganlık oranı 1.9 olan İsveç, demografik amaçlardan ziyade refah devleti politikaları güdüyor.

Kadının iş gücüne katılımı
Bu sayede vatandaşların refah ve güven içerisinde kaliteli yaşamaları sağlanıyor. İsveç’te, aile içerisinde ve istihdamdaki cinsiyet eşitliği de doğruganlık artışında önemli bir paya sahip. Bu açıdan İsveç ile Türkiye karşılaştırıldığında, “İşiniz aile yükümlülüklerinizi yerine getirmenize engel oluyor mu?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 52 iken İsveç’te bu oran yüzde 20’de kalıyor. Anne ve babayı kapsayan 480 güne kadar ücretli izin verilen İsveç’te aynı zamanda kadının iş gücüne katılımı da artırılmaya çalışılıyor. Araştırmaya katılan uzmanlar, hamile ve çocuk sahibi kadınların toplum içerisindeki görünürlüklerinin artmasının doğurganlık oranlarında olumlu yönde bir artış sağladığını söylüyor. Zira ekonomik açıdan gelişmiş olmasına karşın kadınların toplumda yeteri kadar güçlü olmadığı Kore’de doğurganlık oranı 1.2, Japonya’da da 1.4.

Türkiye’ye öneriler
Araştırmada Türkiye’de izlenmesi gereken nüfus politikalarına dair getirilen öneriler ise şöyle:
– Türkiye için demografik fırsat penceresinin açık olduğu dönem önümüzdeki 35-40 yıllık dönem.
– Doğrudan pronatalist (doğum yanlısı) politika seçenekleri anlamlı bir etki yaratamıyor.
– Uzun vadede doğurganlığı teşvik etmek uzun vadeli kalıcı tedbirlerle mümkün olabilir.
– Belirli bir kalkınma eşiğine kadar gelişme doğurganlık eğilimini azaltıyor.
– Ancak belirli bir kalkınma düzeyi yakalandıktan sonra ebeveynlerde çocuk yapma eğilimi tekrar artıyor.

Bir önceki yazımız olan PKK yeni Roj TV için vergi topladı başlıklı makalemizde devlet istihbaratı, haraç ve istihbarat hakkında bilgiler verilmektedir.

netgazetesi

http://www.netgazetesi.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *